Efteruddannelse • Certificeringer • Medlemskaber

Dokumenteret Efteruddannelse

Som tandlæge slutter ens uddannelse aldrig. Der er hele tiden nye forskningsresultater, nye metoder og udstyr. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret på den nyeste viden, så vi kan tilbyde det bedste til dig som er patient hos os. Det er en del klinikkens mål og værdier. Tandlægen deltager derfor årligt i konferencer og kurser, blandt andet i USA.

Tandlægeforeningens krav om dokumenteret efteruddannelse på minimum 25 timer pr år lever tandlægen naturligvis op til.

American Board of Periodontology og American Academy of Periodontology stiller også krav om dokumenteret efteruddannelse og online prøver, for at få lov til at forny specialtandlægeuddannelsens certifikat årligt i USA. Det lever tandlægen naturligvis også op til.

Dansk Førstehjælpsråds Førstehjælpskursus deltager tandlægen i regelmæssigt.

Tandlæge Marianne Hoffmeyer er medlem af:

Tandlæge foreningen


The American Dental Association


The American Board of Periodontology
Diplomate, board certified in Periodontology and Dental Implant Surgery


The American Academy of Periodontology
Specialist in Periodontics


European Federation of Periodontology


Academy of Osseointegration (USA) *

* (info AO) “As an active member of AO (Academy of Osseointegration), this dental practice offers advanced specialized knowledge about the science and clinical applications of implant dentistry.  Learn more about dental implants and AO.


Scandinavian Society of Periodontology


Dansk Parodontologisk Selskab


Dansk Selskab for Parodontologi


Tandlæge Marianne Hoffmeyer er certificeret i: