Honorar • Priser • Tilskud

Er ved at blive opdateret i øjeblikket

Betaling

Ved alle behandlinger:

 • Betaling sker på behandlingsdagen på klinikken med Dankort.
 • Der sendes ikke regninger ud efter endt behandling til betaling derhjemme.
 • Ved aftale kan der betales med kontanter eller kreditkort.
 • Vi har ikke Mobile Pay mere.
 • Har du svært ved at betale din forventet regning kan du søge “Denti Kredit” på denti.dk (se længere nede på denne side).
 • Vi deler ikke regningen op eller laver afdragsordning efter udført behandling. Skal forventet regning deles, så skal den være færdigbetalt når arbejdet er klar til levering.
 • Husk at spørge os hvad forventet regning bliver, hvis du er i tvivl (cirka overslagspris).
 • Du kan også få en ide om priser her på vores hjemmeside.

Prisstigninger fra ca. 4. oktober 2021 og i løbet af 2022

Vare leverandører melder om prisstigninger pga at den globale pandemi og uro i markedet. Dette har resulteret i generel hurtig stigende udgifter verden over som rammer alle industrier. Det vil resultere i at vi skal tilpasse vores frie ydelser og prisliste hen over efteråret 2021 og i løbet af 2022 og følgende liste er derfor kun vejledende for den nuværende tidspunkt. De faste ydelser er bestemt af det offentlige og er ændret 1 december 2021.

F.eks. fra 4 oktober 2021 stiger implantat reservedele fra leverandøren med 5%.

Kort fortalt om priser hos tandlægen

Regeringen indførte i 2018 en såkaldt særlov vedrørende tandpleje til voksne i privat praksis. Særloven erstattede Tandlægeoverenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen og trådte i kraft den 1. juni 2018. Tandlæger kan enten vælge at praktisere inden eller uden for særloven. Vi arbejder inden for særloven, dvs vi er godkendt af regionen og har et ydernummer. Vi følger de faste priser – de såkaldte honorartabeller– der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Statens tilskud er faste og din egenbetaling er ofte fastlagt til ca 85% af beløbet. Priserne på de frie ydelser fastsætter alle tandlæger selv.

Særlige forhold på mobil telefoner: For at se Danmarks tilskud (højre kolonne) skal du holde fingeren på tabellen og rykke den til venstre. Der tages ikke ansvar for fejltastning eller misforståelser. Du skal selv kontrollere priser og regler på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.

Bemærk at der er honorar for sent meldt afbud og udeblivelser.
Tid til især operationer er langvarige, dyre og specielt afsat til dig.
Afbud skal ske senest 48 timer før aftalen i hverdage/klinikåbningstiden så tiden kan gives til akutte patienter eller dem på ventelisten.
For sent afbud / udeblivelse til operationer er højere dvs kr 500 pr 15 min.
Bemærk at honorar ved kirurgi oftest afregnes før operationen jfr tilsendt overslag og samtykke. Det skyldes behandlingens art, hygiejne i receptionen og at du vil være træt og gerne vil hjem.

Nedenstående priser er vejledende. Der sker prisstigninger i løbet af efteråret 2021 og i 2022 j.fr. ovenstående, der ikke er skrevet ind endnu. Ligeledes er Danmarks tilskuddet ikke opdateret endnu (se deres hjemmeside).

Ved dit besøg på klinikken gives et mere retvisende billede af behandling og pris. Vores behandlingsforslag er altid individuelt tilpassede og du er med hele vejen i beslutningsprocessen. Er du i tvivl så spørg os.
Nedenstående priser er inkl. teknikpris.
Ved overslag til kommunen skal der altid lægges minimum kr 1.000 aconto inden betalingsstart/undersøgelse/røntgen, afhængigt af overslaget art og forventet tilskud (dette beløb bruges til egenbetalingen når den kendes eller til at betale for udført arbejde, hvis du ikke får tilskud).

YDELSE
PRIS PR
1.8.2021 er ikke opdateret
Danmark
Gr 5
Danmark
Gr
5
>5 år
Danmark
Gr 1+2

Danmark
Gr 1+2

>5 år
UNDERSØGELSE
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år (DG) * 99,45 100%100% 100%100%
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år (DG) * 170,49 7070 70 70
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud under 18 år8787 87 87
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
352,96 121
100%
121
121
100%
121
121
100%
121
121
100%
121
Statusundersøgelse (kan kun gives 1 gang årligt med tilskud) (SUS) *
• 18-25 / fra 26år
99,45
170,49  
100%
70
100%
70
100%
70
100%
70
Fokuseret undersøgelse (kan kun gives efter 3 mdr med tilskud) (FU) *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
139,82  70
100%
70
70
100%
70
70
100%
70
70
100%
70
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud
• under 18 / 18-25 / fra 26år
70
100%
70
70
100%
70
70
100%
70
70
100%
70
Individuel forebyggende behandling (tilskud gives kun ved gult eller rødt spor med aktiv sygdom og i forbindelse med DG/UDG/SUS. (IFB) *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
169,23 64
100%
64
64
100%
64
64
100%
64
64
100%
64
Individuel forebyggende behandling uden tilskud *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
260 64
100%
64
64
100%
64
64
100%
64
64
100%
64
Røntgen billede (pr stk) * 155,68 6868 68 68
Bitewings (2 røntgen) i forbindelse med *  217,72 6868 68 68
CT skanning (henvises ud til kollega) cirka pris1.000 – 3.000 50%
maks
275
50%
maks 275
Konsultation uden behandling. Ekskl. røntgen. Cirka 15 min*  Fra 269,50 0000
Konsultation specialist: Screening, registrering, vurdering, mundtlig behandlingsplan. Eksklusiv røntgen (Cirka 15-44 minutter) Fra 280 – ca 499 0000
Telefon- eller videokonsultation (I forbindelse med Covid19 / midlertidig ydelse)
• under 18 / 18-25 / fra 26år
108 – ca 168 70
100%
70
70
100%
70
70
100%
70
70
100%
70

 
   
TANDRENSNING
– Tilskud gives kun sammen med DG/UDG/SUS max én gange årligt og inden for max 30 dage fra undersøgelsen – Ingen forekomst af dybe pocher/lommer/parodontitis
Tandrensning A – min 15 tænder *
– 18-25 / fra 26år
231,37 100%
105
100%
105
100%
105
100%
105
Tandrensning B – højst 14 tænder * – 18-25 / fra 26år 153,41 100%
77
100%
77
100%
77
100%
77
Tandrensning uden tilskud
– under 18 /18-25 / fra 26år
350 175
100%
175
175
100%
175
175
100%
175
175
100%
175

 
   
BEDØVELSE    
Lokalbedøvelse * 255 – 345 pr behl 75 pr behl 75pr behl 75pr behl 75
Supplerende lokalbedøvelse (svært) 150 
pr behl 75  
pr behl 75pr behl 75pr behl 75
Recept33333333

 
PARODONTITIS BEHANDLING    
Parodontal undersøgelse og diagnostik * 491,70 200200200200
Udvidet tandrensning * (inkl laser) 292,31 125125125125
Tandrodsrensning pr tand (aktive lommer fra 5 mm) * (inkl laser) 110,41 50%
maks 55
50%
maks 55
50%
maks 55
50%
maks 55

 
   
GLASIONOMER / PLAST FYLDNING
Glasionomer – 1 flade / flerfladet437,46
138 /
310
138 /
310
138 /
310
138 /
310
Plast enkeltfladet437,46138138138138
Plast flerfladet50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Lille kindtand – 1 flade  695 – ca 1.100 50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Lille kindtand – 2 flader 1.125 – ca 1.350 50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Lille kindtand – 3 flader ** 1.195 – ca 1.550 50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Lille kindtand – 4 flader (ingen offentlig tilskud) ** 1.395 – ca 1.750 50%
maks 310
50%
maks 390
50%
maks 310
50%
maks 390
Lille kindtand – 5 flader (ingen offentlig tilskud) ** 1.495 – ca 2.450 50%
maks 310
50%
maks 390
50%
maks 310
50%
maks 390
Stor kindtand – 1 flade 795 – ca 1.150 50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Stor kindtand – 2 flader ** 1.195 – ca 1.495 50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Stor kindtand – 3 flader 1.395 – ca 1.750 50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
maks 310
Stor kindtand – 4 flader (ingen offentlig tilskud)** 1.595 – ca 1.950 50%
maks 310
50%
maks 390
50%
maks 310
50%
maks 390
Stor kindtand – 5 flader (ingen offentlig tilskud) ** 1.795 – ca 2.695 50%
maks 310
50%
maks 390
50%
maks 310
50%
maks 390
Plast kosmetisk **Fra 695 –

 
   
PLASTOPBYGNING / STIFT
Plastopbygning under en krone Fra 795 50%
maks 310 
50%
maks 390
50%
maks 390
50%
maks 390
Plast opbygning med stift(er) – rodbehandlet / ikke rodbehandlet tand Fra
1.295
50%
maks 310
50%
maks 310
50%
410-610
50%
410-610
Retentionsstift pr stk.Fra
800
50%
maks 100
50%
maks 100
50%
maks 100
50%
maks 100
Eksempel: Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inkl 2 røntgenbilleder ** 1.599 – ca 2.59550%
maks 446
50%
maks 446
50%
maks 546
50%
maks 546

 
   
RODBEHANDLING
(eksklusiv røntgen, bedøvelse og dækfyldning)
Pulpaoverkapning207,48130130130130
Koronal amputation240,89130130130130
Akut oplukning240,89130130130130
Fortand – 1 kanal 1.195 – ca 1.849 50%
maks 275
50%
maks 275
50%
maks 275
50%
maks 275
Kindtand – 2 kanaler 1.895 – ca 2.949   50%
maks 550
  50%
maks 550
  50%
maks 550
  50%
maks 550
Kindtand – 3 kanaler 2.595 – ca 3.895 50%
maks 825
50%
maks 825
50%
maks 825
50%
maks 825
Kindtand – 4 kanaler 3.295 – ca 3.949 50% maks 110050% maks 110050% maks 110050% maks 1100
Eksempel: Kindtand – 4 kanaler inkl bedøvelse, røntgen, udrensning, desinficering, rodfyldning  og dækfyldning på tyggefladen ** Fra x-x  

 
   
KRONE OG BROER
(ekslusiv røntgen, bedøvelse, evt opbygning)
Støbt opbygning50% maks 31050% maks 54350% maks 110050% maks 1925
Fuldkeramisk krone 3.995 – ca 5.995 50% maks 310 50% maks 54350% maks 120050% maks 2100
Fuldkeramisk krone – dansk tekniker 4.495 – ca 6.995 50% maks 31050% maks 54350% maks 120050% maks 2100
Porcelænsfacade – dansk tekniker 4.495 – ca 6.995 50% maks 310 50% maks 54350% maks 120050% maks 2100
Metalkeramik krone 5.350 – ca 6.595 50% maks 31050% maks 54350% maks 120050% maks 2100
Porcelænskrone tillæg for tekniker farveprøve og tilpasning Fra 395 0   000
Guldkrone afhængig af guldprisen7.000 –
ca 8.500
50% maks 31050% maks 54350% maks 120050% maks 2100
Porcelænsbro 3 tænder (dvs mangler 1 tand) 11.995 – ca 18.995 50% maks 1.200 pr. led50% maks 1.200 pr. led50% maks 1.200 pr. led50% maks 2.100 pr. led
Porcelænsbro 3 tænder – dansk tekniker 13.495 – ca 20.995 50% maks 1.200 pr. led50% maks 1.200 pr. led50% maks 1.200 pr. led50% maks 2.100 pr. led
Reparation af krone- broarb50% maks 22550% maks 22550% maks 22550% maks 225
Recementering inkl konsultation60606060
Eksempel: Porcelænskrone til fortand med levende nerve (inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte, alternativ metal med påbrændt porcelæn, farveprøve og tilpasning hos tekniker, cementering og dokumentation af medicinsk udstyr) ** Fra x-x  
Eksempel: Porcelænskrone til kindtand med levende nerve (inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte, alternativ metal med påbrændt porcelæn, tilpasning, cementering og dokumentation af medicinsk udstyr) ** Fra x-x  
Eksempel: Porcelænsbro metalkeramik som erstatning for én lille kindtand med levende nerve (eksklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte, ædelmetal legering med påbrændt porcelæn, tilpasning, cementering og dokumentation af medicinsk udstyr) ** Fra x-x  

 
   
TAND-BLEGNING
(Inden blegning skal der foretages en lovpligtig undersøgelse DG/UDG/SUS med røntgen bitewings og evt andre røntgen)
Hjemmeblegning (inkl skinner og 3 store tuber gel) (eksklusiv undersøgelse og røntgen) Fra
2.999
0000

 
   
BIDSKINNE    
Hård bidskinne (inkl aflevering, tilpasning og første kontrol) 2.495 –
ca 3.650
545 545  545545  
Initial undersøgelse (eksklusiv røntgen) 495 60   60  6060  
Regulering/reparation af bidskinne ud over første kontrolbesøg Fra 695 125  125 125125 

 
   
TAND-REGULERING
Indledende ortodontisk undersøgelse og konsultation Fra 395 210
maks 420 på 12 mdr. 
210
maks 420 på 12 mdr. 
210
maks 420 på 12 mdr. 
210
maks 420 på 12 mdr.   
Fuldstændig ortodontisk undersøgelse og behandlingsplanFra 1800420420420420
Studie-modelsætFra 650210210210210
Tandregulering aftagelige usynlige skinner (Invisalign, ClearCorrect) Fra 14.995 20/skinne
800/kæbe
20/skinne
800/kæbe
20/skinne
800/kæbe
20/skinne
800/kæbe
Retentionsskinne ved endt skinne behandling (“natbøjle”) Fra
3.495
630/stk
maks 1260 på 12 mdr.
630/stk
maks 1260 på 12 mdr.
630/stk
maks 1260 på 12 mdr.
630/stk
maks 1260 på 12 mdr.
Fast rentionstråd, lingual (“metaltråd”)Fra
1.800
320/stk
maks 640 på 12 mdr.
320/stk
maks 640 på 12 mdr.
320/stk
maks 640 på 12 mdr.
320/stk
maks 640 på 12 mdr.
Reparation af tandbøjleFra
600
50% maks 21050% maks 21050% maks 21050% maks 210

 
   
KIRURGI
Simpel tandudtrækning inklusiv bedøvelse * 343,43 150150150150
Standsning af efterblødning ifm tandudtrækning
(ikke operation)
119,6040404040
Operativ fjernelse pr tand eksklusiv bedøvelse
F.eks. kompliceret fjernelse, svært at få fat i, knækket tand, rodspids, cyste, byld, mm. ****
(inklusiv fjernelse af tråde)
(ekslusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, evt knogleopbygning)
– under 18 / 18-25 / fra 26år
900 – ca 2.29580% maks
800
1600
80080% maks
800
1600
800
80% maks
800
1600
800
80% maks
800
1600
800
Operativ fjernelse af en visdomstand ****
(inklusiv fjernelse af tråde)
(ekslusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, evt knogleopbygning)
– under 18 / 18-25 / fra 26år


1.850 – ca 2.895
800
1600
800
800
1600
800
800
1600
800
800
1600
800
Parodontal operation
1-6 tænder pr besøg. ****
Ofte i samme side i munden
(inklusiv fjernelse af tråde og kontrol op til 6 uger) (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer, efterfølgende tandrensninger)
Fra ca 4.899(1tand)/
6.999(fleretænder)
(varierer meget afhængig af sværhed, tid og materialeforbrug)
50%
maks 2025
50%
maks 2025
50%
maks 2025
50%
maks 2025
Tillæg for knogleopbygningsmaterialeFra 2.700 80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
Regenerativ behandling ved kirurgisk operation
1-6 tænder i samme region/ pr besøg, dvs ofte samme side i munden ****
(membran, knogle, emdogain, mucograft)
(inklusiv fjernelse af tråde og kontrol op til 6 uger)
(eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer, efterfølgende tandrensninger)
Fra 6.999
+
Materiale 1-3 tænder fra kr. ca 2.700
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
Tandkøds operation:
For lange tænder.
Pris pr operation/pr besøg.
Antal tænder afhænger af operationsmetode. ****
Der kan være behov for flere operationer for at opnå ønsket resultatet.
(inklusiv fjernelse af tråde og kontrol op til 6 uger) (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer, efterfølgende tandrensninger)
Fra 6.999

Tillæg ved købt materiale 1-3 tænder fra ca 3.000

(varierer meget afhængig af sværhed, tid og materialeforbrug)
Tandkøds operation:
For korte tænder.
Pris pr operation/pr besøg.
Ca 1-6 tænder ****
(inklusiv fjernelse af tråde og kontrol op til 6 uger) (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer, efterfølgende tandrensninger)
Fra 4.999

Hyppigst ca 6.999

(varierer meget afhængig af sværhed, tid, justering)

 
IMPLANTAT
Operation implantatskrue (fixtur).
Ekslusiv røntgen, bedøvelse og fixtur/skrue
Fra 6.00050% dog maks inden for 12 mdr 100050% dog maks inden for 12 mdr 150050% dog maks inden for 12 mdr 200050% dog maks inden for 12 mdr 3000
Implantat fixtur/skrue pr stk indsatFra 5.250 + prisstigning 5%50%
maks 310
50%
maks 543
50%
maks 1500
50%
maks 2625
Implantat fixtur/skrue inkl krone. Eksklusiv røntgen og bedøvelse Fra 14.495 + prisstigning 5%  
Abutment under kroneAfhængig af teknik + prisstigning 5%50% max 31050% max 54350% max 110050% max 1925
Abutment under bro eller protese pr abutmentAfhængig af teknik + prisstigning 5%0050% max 110050% max 1925
Knogleopbygning. Eksklusiv røntgen og bedøvelse Fra 3.99550%
maks
800
50%
maks
800
50%
maks
800
50%
maks
800
Operation fjernelse af implantat. Eksklusiv røntgen og bedøvels****Fra 2.400 80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
Histologisk vævsprøve50%
maks 100
50%
maks 100
50%
maks 100
50%
maks 100
Sinusløft1.500 –
ca 7.000
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
Retrograd rodfyldning3.200 –
ca 6.200
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
80%
maks 800
Eksempel: Et implantat uden kæbehuleløft (sinusløft) men inklusiv røntgenbilleder, bedøvelse, operation, skrue (fikstur), dækskrue (healingcap) samt fjernelse af operationstråd (suturer) ** 9.995 – x  

 
   
PROTESE
Helprotese Fra 9.995 50%
maks 1300
50%
maks 1300
50%
maks 1300
50%
maks 2300
Helprotese sæt Fra
16.000
50%
maks 2600
50%
maks 2600
50%
maks 2600
50%
maks 4600
Delprotese med støbt stel Fra 12.000 50%
maks 1400
50%
maks 1400
50%
maks 1400
50%
maks 2500
Delprotese acryl Fra 8.580

Tillæg for bøjler ca 50 pr stk.
50%
maks
815
50%
maks
815
50%
maks
815
50%
maks 1425
Smileprotese ved implantatbehandling   Fra 2.500 50%
maks
815
50%
maks
815
50%
maks
815
50%
maks
1425
Immediat tillæg Fra 1.995  
Rebasering/duplikering pr protese Fra 2.395 50%
maks
375-475
50%
maks
375-475
50%
maks
375-475
50%
maks
375-475
Helprotese på 2 implantater Fra 37.000  
Helprotese på 4 implantater Fra 49.000  
Reparation pr proteseAfhænger af teknikpris50%
maks
500
50%
maks
500
50%
maks
500
50%
maks
500
Udvidelse pr proteseAfhænger af teknikpris50%
maks
400-420
50%
maks
400-420
50%
maks
400-420
50%
maks
400-420
Tryklåse/ attachments pr stk.Afhænger af teknikpris50%
maks
450
50%
maks
450
50%
maks
450
50%
maks
450

 
   
UDEBLIVELSE / FOR SENT MELDT AFBUD
– der bør gives afbud senest 24-48 timer før behandlingsaftalen ***
Udeblivelse til en aftale på 30 min ialt * 277,01 0000
Udeblivelse tillæg pr 15 min * 261,45   0000
Udeblivelse til en aftale på 45 min ialt * 538,46 0000
Udeblivelse til en aftale på 60 min ialt * 799,91 0000
Udeblivelse ved kirurgi er kr 500 pr 15 min afsat Fra
500,00
0000

* Priserne er fastlagte af særloven
** Pris oplysningspligt i henhold til særloven
*** Udeblivelse/sent afbud takster dækker kun en brøkdel af de omkostninger vi har i forbindelse med for sent afbud, derfor har det offentlige fastsat dette beløb, som automatisk vil blive opkrævet. Hvis du melder afbud i god tid, kan vi tilbyde tiden til patienter på vores venteliste eller med akut behov (det kunne være at du får glæde af denne gode skik en dag). Har du en tid en morgen inden kl 10.30 skal du både lægge besked på telefonsvareren og sende en email, så der måske er mulighed for at vi ser den og kan sende email til en person på afbudslisten.
**** Priser varierer og kan afhænge af sværhedsgrad og tidsforbrug.
F.eks hvis det kan være muligt og realistisk at behandler flere tænder på samme tid kan der gives rabat på arbejdstiden brugt .
F.eks. er du meget bange, har brug for ekstra tid til beroligelse eller mange pauser eller får du blodfortyndende medicin og bløder mere end normalt, skal der mere arbejdstid til og behandlingen kan blive lidt dyrere.

Shopper du rundt for de billigste priser?

Man kan finde behandling, herunder implantatbehandlinger, som umiddelbart er meget billige, hvis man for eksempel tager til udlandet hvor omkostninger og lønninger er lave. Ved disse rejser kan man spare mange penge på kort sigt. Man bør dog huske på:

 • at der er ikke mange danske tandlæger der vil overtage ansvaret (økonomisk, retsligt, fagligt) og reparere en anden tandlæges arbejde. D.v.s. på langt sigt kan det blive en dyr løsning for dig (rejser til udlandet igen eller helt nyt arbejde lavet hos din nye tandlæge i Danmark).
 • at billige priser ofte skyldes billige varer eller kopiprodukter. Man går evt på kompromis med et implantats kvalitet (og den er sat fast inde i kæben) eller med kvaliteten af det kirurgiske og tekniske arbejde, som udføres omkring et implantat/krone/bro/protese. 
 • at hvis noget lyder meget billigt i forhold til en gennemsnitspris skal en alarmklokke ringe. “Det er for billigt til at være sandt”.
 • at prisen du ser online måske ikke er den endelige pris. Hos nogle tandlæger påsættes diverse tillæg som hos andre er inkluderet i onlineprisen. Slutprisen kan blive næsten ens.
 • at på vores klinik er Tandlæge Marianne Hoffmeyer specialuddannet i parodontitis og implantatkirurgi fra USA, hvor denne specialtandlæge uddannelse eksisterer. Marianne har efterhånden over 30 års erfaring indenfor disse behandlinger i både Danmark og i USA (læs her). Implantatbehandlinger er relativt avancerede og gennemgribende indgreb, og derfor kan der være god fornuft i at vælge os som specialist.
 • at vi er medlem af den danske tandlægeforening.
 • LÆS OGSÅ “Ny patient – første besøg”.

Tilbud fra “Denti Kredit” om at dele din tandlægeregning op i mindre bidder

Vi kan informere om at der er et firma der tilbyder kredit til brug hos tandlæger. Gå ind på www.denti.dk. og læs mere. Du skal ansøge ved hjælp af NemId. Det tager under 2 minutter og du får svar med det samme.

Fordele ved lånet:
Lån op til 50.000 kr. (mindstebeløb er 2.500 kr.)
Svar på din låneansøgning med det samme.
Ingen skjulte omkostninger.
Pengene trækkes automatisk.
Fast lav rente.
Pengene udbetales direkte til klinikken.
Du kan altid fortryde.

Du skal som minimum være 18 år og bosiddende i DK i min. 4 år.

Fortæl klinikken at du ønsker at betale med din Denti kredit. Din tandlægeregning betales således fuldt ud ved behandlingen hos os. Alt korrespondance og afdrag af dit lån sker mellem Denti Kredit og dig.

Rabat

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af din tandbehandling. Derfor anvender de bedste materialer og nødvendigt udstyr. Ved implantater og tryklåse bruger vi de originale reservedele, så firmaerne kan yde deres garanti ved brud. Vi foretrækker den kvalitet som vores danske tandteknikere står inde for. Tandteknikerne laver altid en teknikerklæring med information om metal og reservedele.

Ved større behandlinger med flere implantater, flere kroner og broer ydes rabat. Denne tidsbesparelse vil reflektere på vores honorar og komme dig til gavn.

Der må ikke ydes rabat eller gratis undersøgelse/behandling på områder hvor det offentlige har bestemt det faste honorar og giver et tilskud for ydelsen.

Tilskud

Alle borgere med det gule sundhedskort får tilskud ifølge sundhedsloven. Det ses på din regning i række nr 2 og beløbet er allerede fratrukket det du selv skal betale. På få grundhonorarer (undersøgelser, forebyggende behandling, rensninger, paradentose behandlinger) gives der et tilskud på 30-40%, men på mange andre ydelser gives der et meget lille beløb (plastfyldninger, tandudtrækning, rodbehandling) eller intet (konsultation, kroner, broer, proteser, tandregulering).
Unge i alderen 18-25 år får 65% i tilskud på undersøgelser og kontroller.
I forbindelse med disse tilskud er der mange forbehold og regler. Et eksempel er at tandrensning skal være i forbindelse med en undersøgelse og sygdomsbehandling og skal være foretaget inden 30 dage fra undersøgelsestidspunktet for at få et tilskud, ellers betaler du hele beløbet selv. En tandrensning i forbindelse med f.eks kosmetisk behov eller blegning er ikke tilskudsberettiget.

Børn og unge hører til under den kommunale tandpleje (BUT) med gratis tandbehandling. Ønsker man behandling i privat praksis kræver det en aftale med kommunen, ellers er der 100% egenbetaling. Unge mellem 16-18 år har frit valg mellem behandling på kommuneklinik eller i privat praksis. Dette er uden egenbetaling såfremt kommunen er informeret og har accepteret skriftligt inden første besøg og behandling påbegyndes. Hvis behandling påbegyndes inden det fyldte 18 år så skal det være færdig inden for 12 måneder og accepteret forinden af kommunen, hvis det skal være uden beregning.

Du kan læse mere om tilskud til tandpleje her.

Der er personer som er specielt berettiget til tilskud f.eks. i følge loven om aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14), sundhedsloven (65§).

Eksempler er kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp, førtidspensionister og folkepensionister, revalideringsydelse, ledighedsydelse, personer med fysisk- eller psykisk handicap (omsorgstandpleje), udviklingshæmmede og personer med sindslidelser (specialtandpleje), tandskader efter strålebehandling eller kemoterapi, sjældne sygdomme og handicap eller Sjögrens Syndrom. SU modtagere er ikke omfattet af ordningen

Du skal selv undersøge disse forhold online, med borgerservice eller din læge. Er du allerede patient på klinikken, er erklæret berettiget til tilskud og har du brug for et overslag til at søge nærmere, skal du blot sige til. Udarbejdelsen af overslaget kræver de nødvendige informationer (undersøgelse og røntgen), som du selv skal betale ved at lægge ud, inden det udføres hos os. Vi kan ikke lave et overslag uden dette. Behandling kan ikke påbegyndes før kommunen/regionen godkender overslaget og oplyser tilskudsbeløbet skriftligt. Evt spørg kommunen om du må lægge 100% ud selv og få det tilbagebetalt af dem. Det er oftest sådan at du selv skal betale 35% af det godkendt beløb og kommunen / regionen betaler 65%.

Sygeforsikringen Danmark

Dette har intet med den offentlige sygesikring eller det gule sundhedskort at gøre. Det er en privat ordning hvor du kan få tilskud til dine behandlinger. Der er fire grupper med forskellige priser og tilskud. Er du medlem så undersøg inden større tandbehandlinger om det kan betale sig at skifte fra gruppe 5 til gruppe 1 eller 2. Læse mere her eller kontakt Sygeforsikringen Danmark. Hvis du har oplyst os din rigtige gruppe kan vi elektronisk indberette din regning for dig, når du har betalt det fulde beløb på regningen. Du skal selv kontrollere at at Danmark betaler dig korrekt og at du har oplyst den rigtige gruppe.

DR nyheder 2020 – Hvorfor koster det at gå til tandlægen