Honorar • Priser • Tilskud

Er ved at blive udarbejdet og opdateret i øjeblikket

Kort fortalt om priser hos tandlægen

Regeringen indførte i 2018 en såkaldt særlov vedrørende tandpleje til voksne i privat praksis. Særloven erstattede Tandlægeoverenskomsten mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen og trådte i kraft den 1. juni 2018. Tandlæger kan enten vælge at praktisere inden eller uden for særloven. Vi arbejder inden for særloven, dvs vi er godkendt af regionen og har et ydernummer. Vi følger de faste priser – de såkaldte honorartabeller– der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring. Statens tilskud er faste og din egenbetaling er ofte fastlagt til ca 85% af beløbet. Priserne på de frie ydelser fastsætter alle tandlæger selv.

Særlige forhold på mobil telefoner: For at se Danmarks tilskud (højre kolonne) skal du holde fingeren på tabellen og rykke den til venstre. Der tages ikke ansvar for fejltastning eller misforståelser. Du skal selv kontrollere priser og regler på Sygeforsikring Danmarks hjemmeside.

Bemærk at der er honorar for sent meldt afbud og udeblivelser.
Tid til især operationer er langvarige, dyre og specielt afsat til dig.
Afbud skal ske senest 48 timer før aftalen i hverdage/klinikåbningstiden så tiden kan gives til akutte patienter eller dem på ventelisten.
For sent afbud / udeblivelse til operationer er højere dvs kr 500 pr 15 min.
Bemærk at honorar ved kirurgi afregnes før operationen jfr tilsendt overslag og samtykke pga behandlingens art og hygiejne i receptionen.

YDELSEPRIS PR 1-5-2020DK
GR5
DK
GR1
GR2
UNDERSØGELSE
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år (DG) * 97 97 97
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år (DG) * 166 70 70
Diagnostisk undersøgelse uden offentligt tilskud under 18 år87 87
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDG) *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
344 121
100%
121
121
100%
121
Statusundersøgelse (kan kun gives 1 gang årligt med tilskud) (SUS) *
• 18-25 / fra 26år
  100%
70
100%
70
Fokuseret undersøgelse (kan kun gives efter 3 mdr med tilskud) (FU) *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
  70
100%
70
70
100%
70
Kontrol undersøgelse uden offentligt tilskud
• under 18 / 18-25 / fra 26år
70
100%
70
70
100%
70
Individuel forebyggende behandling (tilskud gives kun ved gult eller rødt spor med aktiv sygdom og i forbindelse med DG/UDG/SUS. (IFB) *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
165   64
100%
64
64
100%
64
Individuel forebyggende behandling uden tilskud *
• under 18 / 18-25 / fra 26år
260   64
100%
64
64
100%
64
Røntgen billede (pr stk) * 152 68 68
Bitewings (2 røntgen) i forbindelse med *   68 68
CT skanning (henvises ud til kollega) cirka pris1.000 – 3.000 50%
maks
275
50%
maks 275
Konsultation uden behandling. Ekskl. røntgen. Cirka 15 min*  Fra 263  
Konsultation specialist: Screening, registrering, vurdering, mundtlig behandlingsplan. Eksklusiv røntgen (Cirka 30 minutter) 280 – 495 0
Telefon- eller videokonsultation (I forbindelse med Covid19)
• under 18 / 18-25 / fra 26år
108-168 70
100%
70
70
100%
70
Hygiejnetillæg (I forbindelse med Covid19 forhold) afhænger af besøget Fra 25-50 0
     
TANDRENSNING – Tilskud gives kun sammen med DG/UDG/SUS max én gange årligt og inden for max 30 dage fra undersøgelsen – Ingen forekomst af dybe pocher/lommer/parodontitis
Tandrensning A – min 15 tænder *
– 18-25 / fra 26år
208 100%
105
100%
105
Tandrensning B – højst 14 tænder * – 18-25 / fra 26år 150 100%
77
100%
77
Tandrensning uden tilskud
– under 18 /18-25 / fra 26år
350   175
100%
175
175
100%
175
 
     
BEDØVELSE    
Lokalbedøvelse * 240 – 310 pr behl 75
Supplerende lokalbedøvelse (svært) 150   
PARODONTITIS BEHANDLING    
Parodontal undersøgelse og diagnostik * 480 200 
Udvidet tandrensning * (inkl laser) 285 125  
Tandrodsrensning pr tand (aktive lommer fra 5 mm) * (inkl laser) 108 50%
maks 55
     
GLASIONOMER / PLAST FYLDNING
Glasionomer – 1 flade / flerfladet138 / 310
Plast enkeltfladet138
Plast flerfladet50%
maks 310
Lille kindtand – 1 flade  695 – 995 50%
maks 310
Lille kindtand – 2 flader 995 – 1.195 50%
maks 310
Lille kindtand – 3 flader ** 1.195 – 1.595 50%
maks 310
Lille kindtand – 4 flader (ingen tilskud) ** 1.295 – 1.749 50%
maks 310
>5år 390
Lille kindtand – 5 flader (ingen tilskud) ** 1.295 – 1.749 50%
max 310
>5år 390
Stor kindtand – 1 flade 795 – 995 50%
maks 310
Stor kindtand – 2 flader ** 1.195 – 1.549 50%
maks 310
Stor kindtand – 3 flader 1.295 – 1.595 50%
maks 310
Stor kindtand – 4 flader (ingen tilskud)** 1.495 – 1.849 50%
maks 310
>5år 390
Stor kindtand – 5 flader (ingen tilskud) ** 1.495 – 1.995 50%
maks 310
>5år 390
Plast kosmetisk – ingen tilskud **Fra 695-
     
PLASTOPBYGNING / STIFT
Plastopbygning under en krone Fra 795  
Plast opbygning med stift(er) – ikke rodbehandlet tand Fra 1.295  
Plast opbygning med stift – rodbehandlet tand Fra 1.295  
Retentionsstift pr stk   0/50%
maks 100
Eksempel: Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inkl 2 røntgenbilleder ** 1.599-2.595  
     
RODBEHANDLING (eksklusiv røntgen, bedøvelse og dækfyldning)
Pulpaoverkapning120
Koronal amputation120
Akut oplukning120
Fortand – 1 kanal 1.195 – 1.849 50%
maks 250
Kindtand – 2 kanaler 1.895 – 2.949   50%
maks 500
Kindtand – 3 kanaler 2.595 – 3.895 50%
maks 750
Kindtand – 4 kanaler 3.295 – 3.949 50%
maks 1000
Eksempel: Kindtand – 4 kanaler inkl bedøvelse, røntgen, udrensning, desinficering, rodfyldning  og dækfyldning på tyggefladen ** Fra x-x  
     
KRONE OG BROER (ekslusiv røntgen, bedøvelse, evt opbygning)
Støbt opbygning50% maks 310/1100
>5år 543/1925
Fuldkeramisk krone 3.995 – 5.995 50% maks 310/1200
>5år 543/2100  
Fuldkeramisk krone – dansk tekniker 4.495 – 6.995  
Porcelænsfacade – dansk tekniker 4.495 – 6.995  
Metalkeramik krone 5.995 – 6.995  
Porcelænskrone tillæg for tekniker farveprøve og tilpasning Fra 395  
Porcelænsbro 3 tænder (dvs mangler 1 tand) 11.995 – 18.995 0/pr led 1200
>5år led 2100
Porcelænsbro 3 tænder – dansk tekniker 13.495 – 20.995 0/pr led 1200
>5år led 2100
Attachments   0/maks 450
Reparation af krone- broarb0/maks 225
Recementering inkl konsultation60
Eksempel: Porcelænskrone til fortand med levende nerve (inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte, alternativ metal med påbrændt porcelæn, farveprøve og tilpasning hos tekniker, cementering og dokumentation af medicinsk udstyr) ** Fra x-x  
Eksempel: Porcelænskrone til kindtand med levende nerve (inklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte, alternativ metal med påbrændt porcelæn, tilpasning, cementering og dokumentation af medicinsk udstyr) ** Fra x-x  
Eksempel: Porcelænsbro metalkeramik som erstatning for én lille kindtand med levende nerve (eksklusiv røntgenbillede, bedøvelser, beslibning, midlertidig hætte, ædelmetal legering med påbrændt porcelæn, tilpasning, cementering og dokumentation af medicinsk udstyr) ** Fra x-x  
     
TANDBLEGNING (Inden blegning skal der foretages en lovpligtig undersøgelse DG/UDG/SUS med røntgen bitewings og evt andre røntgen)
Hjemmeblegning (inkl skinner og 3 store tuber gel) (eksklusiv undersøgelse og røntgen) Fra 2.295  
     
BIDSKINNE    
Hård bidskinne (inkl aflevering, tilpasning og første kontrol) 2.495 545   545
Initial undersøgelse (eksklusiv røntgen) 495 60   60
Regulering/reparation af bidskinne ud over første kontrolbesøg 695 125  125
     
TANDREGULERING
Forundersøgelse til tandregulering Fra 395 210×2   210×2
Tandregulering aftagelige usynlige skinner (Invisalign, ClearCorrect) Fra 14.995 40/skinne
800/kæbe
40/skinne
800/kæbe
Retentionsskinne ved endt skinne behandling Fra 3.495 630/stk   630/stk
   
KIRURGI
Simpel tandudtrækning inklusiv bedøvelse * 335 150
Standsning af efterblødning ifm tandudtrækning40
Operativ fjernelse pr tand eksklusiv bedøvelse (f.eks. kompliceret fjernelse, svært at få fat i, knækket tand, rodspids, cyste, mm.)
– under 18 / 18-25 / fra 26år
(ekslusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, evt knogleopbygning)
795 – 1.495 80% maks
800
1600
800
Operativ fjernelse af visdomstand
– under 18 / 18-25 / fra 26år
(ekslusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, evt knogleopbygning)
1.495 – 2.500 800
1600
800
Parodontal operation maks 6 tænder (inklusiv fjernelse af tråde og kontrol op til 6 uger) (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer) 4.999 – 6.999 50%
maks 2025
Regenerativ behandling ved kirurgisk operation (membran, emdogain, knogle) maks 6 tænder (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer) 6.999 + (Materialer er kr 2500 og opefter)80%
maks 800
Tandkøds operation: For lange tænder ca 2-3 tænder (inklusiv fjernelse af tråde og kontrol op til 6 uger) (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer) Pris pr operation. Der skal nogle gange 2 operationer til at opnå resultat4.999 – 6.999
Tandkøds operation: For korte tænder ca 6 tænder (inklusiv kontrol op til 6 uger) (eksklusiv undersøgelser, bedøvelse, røntgen, materialer) 4.999 – 6.999
IMPLANTAT
Operation skrue (fixtur). Ekslusiv røntgen, bedøvelse og fixturprisen Fra 6000 Maks 12mdr
1000/2000
>5år 1500/3000
Skrue (fixtur) pr stk indsatFra 5250310/150
>5år 5430/2625
Skrue inkl krone. Eksklusiv røntgen og bedøvelse Fra 14.495  
Knogleopbygning. Eksklusiv røntgen og bedøvelse Fra 3.995  
Operation fjernelse af implantat. Eksklusiv røntgen og bedøvelse Fra 1000 80%
maks 800
Histologisk vævsprøve50%
maks 100
Eksempel: Et implantat uden kæbehuleløft (sinusløft) men inklusiv røntgenbilleder, bedøvelse, operation, skrue (fikstur), dækskrue (healingcap) samt fjernelse af operationstråd (suturer) ** 9.995-x  
     
PROTESE
Helprotese Fra 6.595  
Delprotese med støbt stel Fra 8.595  
Delprotese acryl    
Smileprotese ved implantatbehandling    
Immediat tillæg Fra 1.995  
Rebasering pr protese Fra 2.395  
Helprotese på 2 implantater Fra 27.995  
Helprotese på 4 implantater Fra 44.995  
     
UDEBLIVELSE / FOR SENT MELDT AFBUD – der bør gives afbud senest 24-48 timer før behandlingsaftalen ***
Udeblivelse til en aftale på 30 min ialt * 270 00
Udeblivelse tillæg pr 15 min *   00
Udeblivelse til en aftale på 45 min ialt *   00
Udeblivelse til en aftale på 60 min ialt *   00
Udeblivelse ved kirurgi er kr 500 pr 15 min afsat00

* Priserne er fastlagte af særloven
** Pris oplysningspligt i henhold til særloven
*** Udeblivelse/sent afbud takster dækker kun en brøkdel af de omkostninger vi har i forbindelse med for sent afbud, derfor har det offentlige fastsat dette beløb, som automatisk vil blive opkrævet. Hvis du melder afbud i god tid, kan vi tilbyde tiden til patienter på vores venteliste eller med akut behov (det kunne være at du får glæde af denne gode skik en dag). har du en tid mandag eller onsdag morgen skal du

Shopper du rundt for de billigste priser?

Man kan finde behandling, herunder implantatbehandlinger, som umiddelbart er meget billige, hvis man for eksempel tager til udlandet hvor omkostninger og lønninger er lave. Ved disse rejser kan man spare mange penge på kort sigt. Man bør dog huske på:

 • at der er ikke mange danske tandlæger der vil overtage ansvaret (økonomisk, retsligt, fagligt) og reparere en anden tandlæges arbejde. D.v.s. på langt sigt kan det blive en dyr løsning for dig (rejser til udlandet igen eller helt nyt arbejde lavet hos din nye tandlæge i Danmark).
 • at billige priser ofte skyldes billige varer eller kopiprodukter. Man går evt på kompromis med et implantats kvalitet (og den er sat fast inde i kæben) eller med kvaliteten af det kirurgiske og tekniske arbejde, som udføres omkring et implantat/krone/bro/protese. 
 • at hvis noget lyder meget billigt i forhold til en gennemsnitspris skal en alarmklokke ringe. “Det er for billigt til at være sandt”.
 • at prisen du ser online måske ikke er den endelige pris. Hos nogle tandlæger påsættes diverse tillæg som hos andre er inkluderet i onlineprisen. Slutprisen kan blive næsten ens.
 • at på vores klinik er Tandlæge Marianne Hoffmeyer specialuddannet i parodontitis og implantatkirurgi fra USA, hvor denne specialtandlægeuddannelse eksisterer. Marianne har efterhånden over 30 års erfaring indenfor disse behandlinger i både Danmark og i USA (læs her). Implantatbehandlinger er relativt avancerede og gennemgribende indgreb, og derfor kan der være god fornuft i at vælge os som specialist.
 • at vi er medlem af den danske tandlægeforening.
 • LÆS OGSÅ “Ny patient – første besøg”.

Betaling

Ved alle behandlinger:

 • Betaling sker på behandlingsdagen
 • Der eftersendes ikke regninger og regninger kan ikke afdrages.

Ved større behandlinger:

 • 50% i aconto før behandlingen påbegyndes.
 • Restbeløbet betales senest den dag behandlingen afsluttes og inden operationen, cementeringen, afleveringen af bidskinnen, o.lign.
 • Der eftersendes ikke regninger og regninger kan ikke afdrages.

Tilbud fra “Denti Kredit” om at dele din tandlægeregning op i mindre bidder

Vi kan informere om at der er et firma der tilbyder kredit til brug hos tandlæger. Gå ind på www.denti.dk. og læs mere. Evt ansøge ved hjælp af NemId. Det tager under 2 minutter og du får svar med det samme. Fortæl klinikken at du ønsker at betale med din Denti kredit. Din tandlægeregning betales således fuldt ud ved behandlingen hos os. Alt korrespondance og afdrag af dit lån sker mellem Denti Kredit og dig.

Rabat

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af din tandbehandling. Derfor anvender de bedste materialer og nødvendigt udstyr. Ved implantater og tryklåse bruger vi de originale reservedele, så firmaerne kan yde deres garanti ved brud. Vi foretrækker den kvalitet som vores danske tandteknikere står inde for. Tandteknikerne laver altid en teknikerklæring med information om metal og reservedele.

Ved større behandlinger med flere implantater, flere kroner og broer ydes rabat. Denne tidsbesparelse vil reflektere på vores honorar og komme dig til gavn.

Der må ikke ydes rabat eller gratis undersøgelse/behandling på områder hvor det offentlige har bestemt det faste honorar og giver et tilskud for ydelsen.

Tilskud

Alle borgere med det gule sundhedskort får tilskud ifølge sundhedsloven. Det ses på din regning i række nr 2 og beløbet er allerede fratrukket det du selv skal betale. På få grundhonorarer (undersøgelser, forebyggende behandling, rensninger, paradentose behandlinger) gives der et tilskud på 30-40%, men på mange andre ydelser gives der et meget lille beløb (plastfyldninger, tandudtrækning, rodbehandling) eller intet (konsultation, kroner, broer, proteser, tandregulering).
Unge i alderen 18-25 år får 65% i tilskud på undersøgelser og kontroller.
I forbindelse med disse tilskud er der mange forbehold og regler. Et eksempel er at tandrensning skal være i forbindelse med en undersøgelse og sygdomsbehandling og skal være foretaget inden 30 dage fra undersøgelsestidspunktet for at få et tilskud, ellers betaler du hele beløbet selv. En tandrensning i forbindelse med f.eks kosmetisk behov eller blegning er ikke tilskudsberettiget.

Børn og unge hører til under den kommunale tandpleje (BUT) med gratis tandbehandling. Ønsker man behandling i privat praksis kræver det en aftale med kommunen, ellers er der 100% egenbetaling. Unge mellem 16-18 år har frit valg mellem behandling på kommuneklinik eller i privat praksis. Dette er uden egenbetaling såfremt kommunen er informeret og har accepteret skriftligt inden første besøg og behandling påbegyndes. Hvis behandling påbegyndes inden det fyldte 18 år så skal det være færdig inden for 12 måneder og accepteret forinden af kommunen, hvis det skal være uden beregning.

Du kan læse mere om tilskud til tandpleje her.

Der er personer som er specielt berettiget til tilskud f.eks. i følge loven om aktiv socialpolitik (§82), pensionsloven (§14), sundhedsloven (65§).

Eksempler er kontanthjælpsmodtager, uddannelseshjælp, førtidspensionister og folkepensionister, revalideringsydelse, ledighedsydelse, personer med fysisk- eller psykisk handicap (omsorgstandpleje), udviklingshæmmede og personer med sindslidelser (specialtandpleje), tandskader efter strålebehandling eller kemoterapi, sjældne sygdomme og handicap eller Sjögrens Syndrom. SU modtagere er ikke omfattet af ordningen

Du skal selv undersøge disse forhold online, med borgerservice eller din læge. Er du allerede patient på klinikken, er erklæret berettiget til tilskud og har du brug for et overslag til at søge nærmere, skal du blot sige til. Udarbejdelsen af overslaget kræver de nødvendige informationer (undersøgelse og røntgen), som du selv skal betale ved at lægge ud, inden det udføres hos os. Vi kan ikke lave et overslag uden dette. Behandling kan ikke påbegyndes før kommunen/regionen godkender overslaget og oplyser tilskudsbeløbet skriftligt. Evt spørg kommunen om du må lægge 100% ud selv og få det tilbagebetalt af dem. Det er oftest sådan at du selv skal betale 35% af det godkendt beløb og kommunen / regionen betaler 65%.

Sygeforsikringen Danmark

Dette har intet med den offentlige sygesikring eller det gule sundhedskort at gøre. Det er en privat ordning hvor du kan få tilskud til dine behandlinger. Der er fire grupper med forskellige priser og tilskud. Er du medlem så undersøg inden større tandbehandlinger om det kan betale sig at skifte fra gruppe 5 til gruppe 1 eller 2. Læse mere her eller kontakt Sygeforsikringen Danmark.

DR nyheder 2020 – Hvorfor koster det at gå til tandlægen