Coronavirus • COVID-19 • Ændringer • Tidsbestilling • Vigtige opdateringer til vores patienter

Seneste opdatering 1/4 2022:

VELKOMMEN
• Brug mundbind hvis du har lyst (ikke et krav)
• Brug håndsprit
• Hold afstand i venteværelset

• Der er ikke krav om at vise coronapas

Har du symptomer? Gå IKKE ind på klinikken. Har du feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed eller åndedrætsbesvær, må du IKKE gå ind på klinikken. Heller ikke selvom du har bestilt tid. Vi kan ikke modtage patienter med mistanke om COVID-19. Har du tandpine skal du tale med os først pr telefon/email, så vi kan finde en løsning.

Husk hygiejnen. Tandlægerne følger strenge hygiejniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Du kan bidrage til den høje hygiejne:

….. velkommen tilbage til vores klinik.

De bedste hilsner og søde smil fra os alle.

VIGTIG INFORMATION TIL VORES PATIENTER SIDEN PRIMO 2020

Tandlægeklinikker er åbent for behandlinger og er således ikke inkluderet i evt Coronavirus nedlukninger i Danmark. Vi skal have fokus på at reducere smitterisiko og samtidigt sikre at den enkelte patients tandsundhed ikke forværres. Udskydelse af din tandpleje kan indvirke på sygdomsrisiko, -alvor, -forværring, medicinforbrug, livskvalitet og funktions- og erhvervsevne. Hvis du ønsker at komme, er du velkommen. Det er et krav, at vi skal informere patienter om, at de må ikke komme ved Covid sygdomstegn eller mistanke om dette og det er selvfølgeligt ikke ansvarligt at undlade at oplyse om disse sygdomsforhold. Vi vil måske fremover sende email ud inden en aftale, og forventer og stoler på, at patienter besvarer i så god tid som muligt, hvis de har disse sygdomstegn.

Telefon- og evt videokonsultationer med tandlægen anvendes kun hvor klinikbesøg ikke er muligt. Du skal først bestille en tid hos os via telefon eller email. Derefter skal du ringe til tandlægen på den aftalte konsultationstid. Email din info og foto til os i god tid inden, så det kan lægges i journalen til brug ved konsultationen og journalføringen. Det er ikke gratis. Der betales via netbank forinden og kvittering tilsendes pr email til klinikken. Det offentlige og Sygeforsikringen Danmark ydede tidligere et tilskud, men gør det ikke mere fra 1/6/2021: honorar klik her.

Online booking er åben for dig, eftersom telefonen ofte kan være optaget og vi derfor ikke kan besvare alle opkald straks. Det er dog bedst, at du lægger besked på telefonsvareren ved ønske om hurtigere behandling eller telefon-/videokonsultation, så vi kan se, om vi kan hjælpe dig med en afbudstid, som du måske ikke kan se online.
Bestiller du tid online som ny patient, er det nødvendigt, at du indtaster din email og telefon, da vi skal sende dig information inden dit første besøg. Se vejledning under online booking.

VIGTIGT: Har du et akut tandbehandlingsbehov og symptomer hvor der kan være mistanke om COVID19 eller er du påvist COVID19 må du IKKE behandles i privat praksis. Ring til os så vi kan vejlede dig.

Er du i risikogruppe så husk at sige det ved din tidsbestilling. Er du allerede en registreret patient har vi formentlig disse oplysninger på dig. Vi på klinikken skal have et særlig fokus på dine tids- og behandlingsforhold, når du kommer her.

Patienter med øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19 (risikopatienter) (der ikke er vaccinerede)

 1. Ældre over 65 år (især over 80 år)
 2. Personer med følgende kroniske sygdomme:
  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer
 3. Personer med nedsat immunforsvar som følge af:
  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 4. Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt
 5. Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)
 6. – Læs nedenfor under Sundhedsstyrelsens link. –
 7. – Er du i tvivl så kontakt din egen læge for rådgivning i forhold til din sygdom og mht dine forhold.

Hvis du har en tid hos os, vil du måske opleve, at vi kontakter dig for at høre, om du kan være fleksibel i at flytte din tid, så den passer vores, i perioder ændret aftalebog bedre. Det kan være af hensyn til akutte forhold og patienter, personalets lidt ændret arbejdstid, evt midlertidig ændringer i åbningstider, evt nye retningslinjer fra Sundhedstyrelsen eller andre opgaver vi er blevet anbefalet at udføre med meget kort varsel. Vi takker hjerteligt for din forståelse og hjælp og forventer stabile forhold snart.

I receptionen på klinikken: Der skal være ca 1-2 meters afstand, hvilket er meget nemt hos os. Du kan godt have een pårørende med i venteværelset hvis du er mere tryg ved dette, blot denne person lover at følge de samme kriterier for “smittefri”, som du selv skal følge og går igen hvis afstande til andre patienter ikke kan holdes. Kaffe, the, krus og ugeblade er fjernet. Dit overtøj og store tasker skal blive udenfor klinikrummet, men hvis der er værdigenstande kan de naturligvis tages ind og lægges længst væk fra behandlingsstolen bag døren, evt i plastpose. Husk at bruge håndsprit både når du ankommer i receptionen, ved check-in terminalen og igen når du forlader behandlingsrummet og ved Dankort terminalen. …. og hvad der er vigtigt, hold humøret oppe og smil … og du må gerne grine af os, der alt afhængig af gældende regler, måske igen skal iføre os plastik, maske og visir …

GENEREL INFORMATION

Som tandlæge og ansat på en tandklinik følger vi det hygiejneberedskab, som defineres i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinier (NIR) for tandklinikker. Derudover skal Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders retningslinjer for COVID-19 følges.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har på et pressemøde oplyst, at sundhedspersoner på tandklinikker – ved korrekt brug af værnemidler – er beskyttet mod coronasmitte, og patienterne skal kunne få hjælp.  Vi udfører altid korrekt håndhygiejne, og vi har altid anvendt medicinske handsker, mundbind og beskyttelsesbriller. Vi rengør, desinficerer og steriliserer altid vores instrumenter, vi bærer rent kliniktøj og rengør klinikken efter retningslinjerne i NIR (dvs efter hver patient og om aftenen). Desuden bruger vi også forklæde/overtrækskittel og evt visir og engangshuer. Tandlæger er vant til at beskytte sig mod bakterie og virus infektioner, HIV, Hepatitis, MRSA og influenzaer. Coronavirus/Covid19 er en dråbebåren infektion, der smitter direkte fra person til person fx via host eller nys. Derfor har vi stillet håndsprit frem i receptionen og i klinikrummet, som patienter skal bruge. Vi giver ikke hånd og har ikke ”ubeskyttet” kontakt med patienterne. Personale må ikke komme på klinikken med bare de mindste symptomer på virus/bakteriel snue eller smitsom luftvejssygdom. Man bliver hjemme. Til dato er der ikke berettet om tandlæger i Danmark der har smittet patienter i sin praksis.

Materialer fra Kina eller andre steder: Det er en dråbebåren infektion der smitter direkte fra person til person via fx host, nys, kys eller via berøring af en nyligt kontamineret overflade overføres til næse/mund. Virus kan derfor ifølge gældende viden ikke overleve materiale transport.

Overlevelse af virus på en overflade er usikkert men menes at være 48-72 timer (1 døgn på pap og 2-3 døgn på metal og plastik). Tøjvask anbefales at være 60-80 grader. Hænder vaskes eller der anvendes håndsprit. Undgå at berøre ansigtet (øjne, næse, mund) med f.eks. kontamineret hænder og underarme.

Coronavirus og symptomer – den ultrakorte version: Dråbe overførsel ved nært kontakt (direkte fysisk kontakt, berøring af smittefarlig sekret/host/nys, “ansigt-til-ansigt-samtale” inden for 1-2 meter i mere end 15 minutter. Smitter via slimhinder (næse, mund, øjne). Smitter ikke igennem hud, via blod eller mad indtagelse, men hvis du rører en overflade, hvor der stadig er levende virus og derefter fører hånden til næse/mund/øjne kan du blive smittet. Symptomer kan være feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter, åndenød, træthed, kvalme, tab af lugte- og smagssans. Symptomer ses op til 14 dage efter man er udsat for smitte. Når sygdommen er overstået skal man blive hjemme 48 timer ekstra (Hold dig opdateret med ændringer og de sidste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen).

Børne- og ungdomstandpleje: Hvis barnet ikke er patient hos os, skal spørgsmål rettes til den relevante skole eller bopælskommune.

I forbindelse med smitte og smitteforebyggelse definerer SST følgende:
Generelle råd er: klik her og klik her og klik her
Nære kontakter er: klik her
Selvisolation anbefalinger er: klik her
Brugen af mundbind: klik her

VIL DU VIDE MERE OM CORONAVIRUS (klik på linkene)

CORONASMITTE.DK:
Politi.dk om Corona

SUNDHEDSSTYRELSEN (SST):
Spørgsmål og svar om Corona
Udgivelser/Forebyg-smitte Vask dine hænder tit eller brug håndsprit, host eller nys i ærmet, begræns fysisk kontakt, vær opmærksom på rengøring, hold afstand.
Tal og overvågning vedr Corona
Hvem er særlige risikogrupper : Læs om ældre, gravide, kroniske sygdomme, hjerte, lunge, immunsystem, diabetes, kræft, børn, m.m.
Hvad gælder når du kommer hjem fra rejser vedr Corona
Vigtigt at vide (juli 2020)

STATENS SERUMINSTITUT (SSI):
Sygdomsudbrud i verdenen
Vil du hjælpe statens serum institut med at overvåge influenza og covid19 så tilmeld dig

World Health Organization (WHO):
Q&A om Coronavirus

OVERSKRIFTER FRA TANDLÆGE LITTERATUREN

Sammenhæng mellem parodontitis og sværhedsgrad af Covid-19 infektion (Journal of Clinical Periodontology 2/2021) klik her

“Covid-19 patients with periodontitis were 3.5 times more likely to be admitted to intensive care, 4.5 times more likely to need a ventilator, and almost 9 times more likely to die compared to those without periodontitis. Professors Graziani and Shapira outlined the possible biological explanations for this association: 1) The combination of inflammation from Covid-19 (via “cytokine storms”) and inflammation from the periodontitis may be synergistic and cause damage to the patient. 2) Bacteria in periodontal pockets may go down into the lungs where Covid-19 is causing pulmonary infection and create a “superinfection” of the virus and the periodontal pathogens”.

Orale forhold kan muligvis forværre COVID-19-sygdom (Tandlægebladet 8/2020) klik her

Der er stærke tegn på, at der er en sammenhæng mellem mundhygiejne og COVID-19-komplikationer. Det konkluderer britiske forskere i en artikel bragt i British Dental Journal.   Halvdelen af dødsfaldene i forbindelse med COVID-19 rammer tilsyneladende sunde og raske personer, hvor dødsfaldene ikke kan forklares med de gængse risikofaktorer som fx høj alder, kroniske sygdomme og fedme. Det har fået britiske forskere til at se på, om orale forhold kan spille en rolle. Nærmere bestemt, om et højt bakterietryk i munden kan forværre COVID-19-sygdom. Og selv om forskerne indtil videre kalder sammenhængen mellem mundhygiejne og COVID-19 spekulativ, så konkluderer de, at der er stærke indicier for, at forbedret mundhygiejne kan spille en rolle i at reducere risikoen for COVID-19-komplikationer.  Forskerne anbefaler derfor, at den orale hygiejne opretholdes, hvis ikke forbedres, under en SARS-CoV-2-infektion for at reducere bakterietrykket i munden og den potentielle risiko for en bakteriel superinfektion.  Samtidig anbefaler de, at dårlig mundhygiejne betragtes som en risiko for alvorlige komplikationer i forbindelse med COVID-19 – især for patienter med diabetes, hypertension eller hjerte-kar-sygdom. Det er ikke nødvendigvis virus, der dræber. Bakterielle superinfektioner er ikke ny viden. Under den spanske syge i starten af det 20. århundrede var den primære dødsårsag heller ikke virus, men fra bakterielle superinfektioner. Det samme gjorde sig også gældende under influenzaepidemien i 2009.  Ifølge det britiske studie har mere end 50 % af de patienter, der dør med COVID-19 en bakteriel superinfektion.  Det er også allerede kendt viden, at orale bakterier kan give anledning til pneumoni hos ældre og svækkede personer, og det er vist, at forbedring af mundhygiejnen kan reducere både forekomst og dødelighed af pneumonier hos plejehjemsbeboere.

Dårlig mundhygiejne kan have indflydelse på resultatet af SARS-CoV-2 tests, dvs den viser positiv efter raskmelding (Dental Tribune International, august 2020) klik her
Der synes at være en sammenhæng mellem COVID-19 og parodontitis, da parodontitis udløser et højt niveau af et skadeligt protein som spreder sig til lunger og kan være livstruende klik her
Dårlig ånde ved brug af maske: Brugen af maske er ikke årsag til dårlig ånde men kan gøre en person opmærksom på et allerede eksisterende problem. Dårlig ånde kan skyldes dårlig mundhygiejne, ekstrem tør mund, behov for en tandrensning eller andre sygdomme klik her