Rodbehandling

 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at rodbehandle en tand i et forsøg på at bevare den.

Hvorfor skal min tand rodbehandles?

Inde i tanden, sidder der en nerve. Ved en rodbehandling åbner man op ind til nerven og fjerner denne. Behovet for at fjerne en nerve er oftest ved at et hul i tanden (caries) er nået helt ind til nerven og der går betændelse i denne grundet bakterierne.

Det kan også blive nødvendigt med en rodbehandling , hvis der tidligere er blevet fyldt et hul i tanden, hvor fyldningen ligger for tæt på nerven, eller at tanden er revnet. Traumer, fx. et hårdt slag, kan også være skyld i at tandens nerve dør.

Når bakterierne og deres affaldsstoffer har forsaget betændelse i nerven, skal den fjernes med rodbehandling, ellers kan det udvikle sig til rodspidsbetændelse. Tanden kan godt reddes med en rodbehandling, hvis der er kommet en rodspidsbetændelse, men udsigterne er dårligere.

Symptomer

Når nerven er betændt føles det som tandpine. Smerten varierer fra person til person, og kan føles som om at de komme fra tænderne ved siden af, kæbehulen, øret, eller som hovedpine. Det er derfor ikke altid lige nemt at finde ud af, hvilken tand, der volder problemer.

Varme eller kulde vil oftest give smerter, når der er tale om en nervebetændelse, mens der normalt ikke opleves smerter ved en rodspidsbetændelse, men derimod kan være forbundet lidt ubehag eller ømhed, og den kan skifte farve.

Rodspidsbetændelsen kan i midlertid ses på et røntgenbillede, så det kan opdages før der evt. udvikles en smertefuld tandbyld.

Antibiotikum kan ikke fjerne ikke en død og betændt nerve, men kan sammen med smertestillende medicin være nødvendigt hvis behandlingen ikke kan foretages inden for kort tid.

Sådan gøres det

Tandlægen starter med at bore i tanden for at åbne op til nerven. Nerven fjernes, og der bruges specielle rodfile til at rense rodkanalen.

Når rodkanalen er renset færdig og blevet desinficeret, skal kanalen forsegles, så der ikke kommer bakterier i den igen. Dette gøres med et plastisk fyldningsmateriale.
Resultatet bliver tjekket på et røntgenbillede for at sikre, at behandlingen er i orden.

Tanden åbnes så der er adgang til nerven.

Nerven ses løbe inde i hver rod.


Komplikationer

Man kan ikke garantere, at behandlingen altid lykkedes, eller at der ikke opstår komplikationerne efterfølgende. Afhængig af hvilken behandlingsmetode samt tandens tilstand, vil en optimal rodbehandling lykkedes i 80-95% af tilfældende.

En indsnævret rodkanal kan gøre at rodfilen knækker og sætter sig fast i kanalen. På svært tilgængelige rodkanaler, kan det ske, at filen går ud igennem siden af roden, hvilket på sigtet kan give problemer. Skønner din tandlæge, at det bliver en svær opgave, er der mulighed for at henvise dig til en anden tandlæge med ekspertise i rodbehandlinger.

Efter en rodbehandling

Dagene efter en rodbehandling, kan du opleve lette smerter. Varer de ved eller tager til, skal du  kontakte din tandlæge.

En rodbehandling er kompliceret, og det er ikke altid det lykkedes at for kontrol over bakterierne. Det kan derfor i nogle tilfælde blive nødvendigt med endnu en rodbehandling eller en rodspidsoperation hvis første behandling ikke virker. Det kan igen ende med at din tandlæge må henvise til en specialklinik, hvor andet udstyr eller andre metoder kan tages i brug.

Når nerven er fjernet,vil du ikke kunne reagere på tryk på samme måde, og du kan ubevidst komme til overbelaste tanden, som  kan resultere i at den flækker, hvilket i kan ende med at tanden skal trækkes ud.

Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveændringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde.

Husk altid at spørge din tandlæge, hvis du ønsker at få opklaret evt. spørgsmål.