Ny patient • 1. besøg

Har jeg brug for en henvisning for at få en aftale?

Nej, du er velkommen til at ringe og lave en aftale til enhver tid. Marianne er specialistuddannet ud over at være almindelig tandlæge og kan tilbyde alle former for behandling, hvis det er nødvendigt. Når der er behov for det, kan hun henvise visse typer af behandling til andre tandlæger, læger, og specialister. Dette er til din fordel for et optimalt behandlingsresultat.

Kan jeg sende en email med f.eks. beskrivelser og foto og få online besked om behandlinger og priser

Nej, hvis du ikke kan få de oplysninger du skal bruge på vores hjemmeside kræver det, at du skal bestille en tid til et besøg på klinikken “en konsultation uden behandling” (se prisliste for honorar). Det er nødvendigt for tandlægen at lave en kort undersøgelse, vurdere behandlingsmulighederne, forventet behandlingstid og priser for at kunne besvare dine spørgsmål. Besøg og samtalen mellem tandlægen og dig journalføres (efter de gældende love og regler). Du kan bestille tid på online booking (30 min. Skriv besked i tekstfeltet. Husk at du skal oplyse din email og mobil for at tiden registreres). Du er også velkommen til at ringe 33136660.

Kan jeg sende email eller ringe og shoppe rundt for behandlinger og priser

Det er sjældent at vi kan besvare disse mange henvendelser seriøst (læs ovenfor). Tilliden mellem patient og tandlæge er to-vejs. At en patient shopper rundt for en enkelt behandling og bruger flere tandlæger, kan give store udsving bl.a. i priserne pga upræcise spørgsmål, misforståelser, manglende grundlag for at kunne besvare spørgsmålet korrekt og at andre (måske bedre) behandlingsforslag ikke bliver drøftet. Ofte har et problem forskellige behandlingsmuligheder, holdbarhed, priser (billigere eller dyrere) og forventninger.

Vi tilbyder på klinikken en “konsultation uden behandling” (se prisliste for honorar), hvor vi opretter en journal under dit cpr nummer og journalfører f.eks. undersøgelser, vurderinger, anbefalet behandlinger, samtaler o.lign. Vi udfører kun behandlinger hvor der er foretaget en faglig undersøgelse og vurdering af tandlægen og prisen er fastlagt ud fra bl.a. forventet tids- og materialeforbrug.

Samarbejde med din henvisende tandlæge / autoriseret tandplejer / læge

Hvis du bliver henvist af din almindelige tandlæge, anden specialist eller læge, vil vi sætte pris på at modtage relevant information (journal og røntgenbilleder) forud for dit besøg. Vær opmærksom på, at vi kun vil udføre arbejdet relateret til din henvisning. Andre behandlinger skal udføres af din henvisende tandlæge. Vi værdsætter at arbejde med din tandlæge, og vil hjælpe dig med at opnå det ønskede resultat.

Dit første besøg hos Marianne Hoffmeyer

Dit første besøg vil omfatte en samtale og evaluering af dine evt sygdomme / medicin, en grundig tand- og tandkødsundersøgelse, en oral kræftundersøgelse, digitale røntgenbilleder, behandlingsplanlægning og overslag, der er designet til dine specifikke behov og bekymringer. Selv om vi modtager din journal, så er der mange oplysninger der skal opdateres eller registreres på ny af os af lovmæssige, ansvarsmæssige og praktiske årsager. Det tager tid at registrere alt og lære dig og dine tænder at kende. Vi skulle gerne opnå et trygt og stabilt behandlingsgrundlag, plan og forløb som er afstemt dine forventninger og de faglige muligheder.

Journal og Røntgen

Ved tandlægeskift eller ved en henvisning indhenter vi din journal og røntgenbiller fra din tandlæge. Du skal give os skriftligt tilladelse eller selv ringe til din nuværende tandlæge. Ifølge lovgivningen har tandlæger pligt til at opbevare din journal i 10 år fra den sidste optegnelse i journalen. Det er ofte en god ide at vi har modtaget disse ting inden dit første besøg, så vi har den information vi skal bruge.

Behandling i udlandet som ikke er fagligt tilfredsstillende

Hvis din behandling er lavet i udlandet og der er tegn på dårligt udført arbejde, kan vi ikke overtage ansvaret for det arbejde, der er udført. Du vil således ikke få repareret noget af det arbejde hos os. Vi vil dog naturligvis hjælpe dig med en vurdering og overslag på den nødvendige nye behandling.

Honorar og betaling

Du vil blive tilbudt et overslag. Hvis dette ikke modtages, er du velkommen til at bede om en kopi til enhver tid.

Vi tilbyder følgende betalingsmuligheder:

  • Fuld betaling skal afregnes på behandlingsdagen ved hvert besøg.
  • Ved kirurgi ønsker vi at gøre det nemmere for dig og os. Vi afregner på behandlingsdagen før operationen udføres. Det er mere hygiejnisk i receptionen og du kan komme hurtigere hjem. 
  • Komplekse behandlinger, der tager flere måneder, betales i rater fra det tidspunkt, hvor behandlingsfasen planlægges og påbegyndes til det afsluttes. 
  • Ved at betale kontant forud for bestemte meget store og komplekse behandlinger, gives der 5% nedslag i prisen som tak. Spørg for mere information. Det gives ikke til sygesikringsbestemte ydelser.
  • Vi tager imod Dankort og MobilePay.
  • Vi tager i særlige situationer imod Kreditkort og AppelPay.
  • Hvis du har Sygesikringen Danmark, så oplys os om dette, da vi indberetter for dig, når beløbet er registreret betalt i vores system.
  • Hvis du har andre forsikringer eller får tilskud fra kommunen, kan du få en ekstra kvittering på den betalte regning med, som du kan indsende til dem.

Klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig. Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven. Vi skal følge de fastlagte regler om datasikkerhed jfr compliance GDPR pr. 25. maj 2018.

God tandpleje og vedligeholdelse af dine tænder

Husk at din optimale daglige mundhygiejne, lav sukkerindtagelse og at få renset eller repareret evt opstået orale problemer er den bedste vej til at opnå et sundt tandsæt. Som regel er ingen reparation hverken lige så god eller bedre end den oprindelige uberørte perfekte sunde tand. Din indsats og forebyggelse er vigtigt.