Invisalign ”usynlig tandregulering”

Marianne er trænet i og har været certificeret til at anvende Invisalign siden 2002.

Hvad er Invisalign?

 • En næsten usynlig måde at rette dine tænder uden de traditionelle tydelige metalbøjler.
 • En serie af flytbare, stærke, gennemsigtige plastik ‘aligners’, der gradvist fører tænderne i den ønskede position.
Hvordan virker Invisalign?

Hos os vil du få taget aftryk og billeder af dine tænder. Disse sender vi ind til Invisalign, som med 3-D computerteknik laver en simulation af omstillingen af dine tænder, og laver ud fra denne en serie af plastik skinner, som du skal gå med. Hver skinne skal bruges i ca. 2 uger, hvorefter du går videre til den næste skinne i rækken.Skinnerne rykker tænderne ved at påvirke tænderne i en bestemt retning, hvilket betyder man kan mærke det strammer lidt, især lige når du skifter til en ny skinne.

Regelmæssigt skal du ind og blive tjekket samt skal der ske nogle korrektioner løbende. 

En meget lille tandregulering tager 1-3 måneder, en mindre tandregulering 6-12 måneder, og en fuld tandegulering mellem 12-24 måneder. Det gennemsnitlige antal aligners er mellem 18 og 30, men vil variere fra sag til sag.

Efter endt behandling anbefaler vi at man får påsat en retainer bag fortænderne i både over- og underkæbe.
Hvorfor Invisalign?
 • Det kan hjælpe dig med at få det store smil du altid har ønsket.
 • Det er næsten usynligt – ingen kan se at du får rettet tænder – du kan smile mere under behandlingen.
 • De er aftagelige – du kan spise, drikke, børste tænder, og bruge tandtråd uden problemer.
 • Det er behageligt – intet metal eller metaltråde forårsager slid og mindre tid at få justeringer på klinikken.
 •  Du kan se din egen virtuelle behandlingsplan med os på klinikken … før behandlingen!
 • Det er billigere end traditionel tandregulering.
Vil Invisalign virke på dig? 

Invisalign….

 • …kan anvendes til behandling af teenagere og voksne i alle aldre, der ønsker et bedre smil.
 • …retter tænder, der er flyttet på grund af f.eks tandkødssygdomme.
 • … retter tænder, der sidder for tæt.
 • …retter tænder, der har mellemrum mellem dem. 
 • …retter smalle tandbuer. 
 • … retter tænder, der kan have flyttet sig efter at have gået med bøjle.
 • …kan ikke rette alle tænder, der sidder forkert. Hvis du vil vide mere om hvad Invisalign kan, bedes du kontakte os.
 • For de sager, der ikke kan behandles, vil vi hjælpe dig med en henvisning til andre typer af behandlinger eller specialiteter. 
Hvad er proceduren?
 • Besøg os for en konsultation og få taget aftryk, fotos og røntgenbilleder af dine tænder.
 • Oplysningerne sendes til Invisalign, der laver dine aligners. Avanceret 3-D computer billede-teknologi forvandler dine aftryk til en skræddersyet række gennemsigtige og flytbare aligners.
 • Du modtager dine aligners et par uger efter.
 • Du skal gå med hver Aligner dag og nat (mindst 22 i døgnet) i omkring 2 uger, og tilses ca. hver 6. uge.
 • Du er nu færdig med at gå med alle dine aligners og har opnået det planlagte smil. Du vil muligvis få lagt en tråd på bagsiden af dine tænder, eller blive anbefalet en bidskinne til om natten, så dine tænder forbliver på deres nye plads.
 • Yderligere gebyrer vil muligvis blive opkrævet, hvis du ikke bærer dine aligners hele tiden, da nye aftryk og et nyt sæt af aligners kan blive nødvendige.

Ved større opgaver, tilbyder vi en tandblegning i forbindelse med din tandregulering – gratis.

 

Almindelige spørgsmål 

Er Invisalign velegnet til alle tilfælde?
Nej. Invisalign virker for mange, men ikke alle i tilfælde. Snak med os om, hvad der er muligt.

Hvor ofte skal jeg kontrolleres?
Ca. hver 6. uge.

Vil Invisalign gøre det svære at tale?
Man vænner sig til Invisalign efter en dag eller to, og bør være i stand til at tale normalt.

Skal jeg gå med aligners døgnet rundt?
Ja (minimum 22 timer i døgnet), men du tager dem ud for at spise og  for at gøre dem rene.

Vil Invisalign gøre mine tænder ømme?
Ja, som regel i 2-3 dage efter hver tilpasning af dine aligners.

Er Invisalign egnet til teenagere?
Ja, hvis de har alle deres blivende tænder.

Er Invisalign virkelig usynlig?
Fra normal taleafstand vil de fleste mennesker ikke lægge mærke til det. Invisalign er ideel for voksne, der ønsker lige tænder, men som ikke ønsker alle skal vide det.

Hvor meget koster Invisalign?
Det afhænger af dit tilfælde. Kontakt os venligst for et overslag. Vi kan hjælpe dig med at  søge om patientfinansiering. Det spænder fra omkring kr. 18,000 til 40,000.

 

Før og efterbilleder:

Før

Efter

 

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

Før

Efter

 

 

 

 

 

 

Opnå det bedste resultat med din Invisalign tandregulering:

Sammen med de råd, din tandlæge giver dig, vil denne vejledning instruere dig i anvendelsen af Invisalign skinner.

Følges rådene ikke, kan de forsinke behandlingen – eller være årsag til at det ønskede behandlingsresultat ikke opnås.

Når du får en tandregulering med Invisalign systemet, benytter du en serie plastskinner, der er skræddersyede til at rette din tandstillingsfejl. Skinnerne anvendes i en bestemt rækkefølge over en fastlagt periode og regulerer således dine tænder uden ståltråd og faste bøjler.

Løbende udlevering og brug af nye skinner:

På basis af den behandlingsplan, din tandlæge har lagt, er der ved hjælp af tredimentionel computerteknologi fremstillet en serie af nummerede skinner, der kan rette dine tænder.

Når din tandlæge har fået skinnerne fra USA, vil du få udleveret det første sæt, som du skal bruge i ca. 14 dage og derefter skifte til næste sæt. Du går til kontrol ca. hver 6. uge – som oftest lidt hyppigere i begyndelsen af behandlingen.

Håndtering af skinnerne:

Ved indsættelsen af første sæt skinner instruerer din tandlæge dig i korrekt brug, så den ønskede effekt opnås, uden du risikerer at beskadige dem.

Altid høj håndhygiejne: Inden skinnerne berøres, børr du altid vaske hænderne grundigt med vand og sæbe – dvs. ved enhver montering eller udtagning. Arbejd kun med en skinne ad gangen. 

Montering på tænderne: Kontroller at du starter med skinne nummer 1, og går ét skinnenummer frem ad gangen.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at skinnerne mærket “U” (upper) hører til tænderne i overmunden, og skinner mærket “L” (lower) passer til tænderne i undermunden.

Montér altid skinnerne i undermunden før skinnerne i overmunden.

Selve monteringen sker ved, at du forsigtigt skubber skinnen over tænderne. Derpå giver du med dine fingrespidser et lige tryk på toppen af dine venstre og højre kindtænder, indtil skinnerne “klikker” på plads. Du kan risikere at beskadige skinnerne, hvis du forsøger at bide dem på plads.

Udtagning af skinnerne: Når skinnerne tages af, bruger du fingrene eller fingerneglene til at give et lige nedadrettet tryk i overmunden på venstre og højre side af skinnens kant, og skinnen løftes af kindtænderne. I undermunden gør du det samme blot med et lige opadrettet tryk.

Løft herefter forsigtigt skinnerne af fortænderne.

Anvend aldrig skarpe genstande til af- og påmontering af skinnerne.

Skinnerne virker kun, når du har dem på! Det er vigtigt, at du bærer skinnerne hele tiden – dag og nat – undtagen, når du spiser, drikker eller børster tænder.

Altid høj mundhygiejne: Tag altid skinnerne ud, inden du spiser eller drikker. Børst tænderne og brug tandtråd, som du plejer efter hvert måltid og før du indsætter skinnerne.

Det anbefales at du under hele behandlingsforløbet får foretaget eftersyn og tandrensning, med samme interval som du plejer hos din tandlæge.

Opbevaring af skinnerne, når de ikke bruges:

Umiddelbart efter at skinnerne er taget ud, renses de med flydende sæbe og en hård tandbørste, tørres og placeres i en dertil udleverede blå beskyttelsesboks. Sørg for altid at opbevare skinnerne i boksen for at reducere risikoen for beskadigelser.

Når behandlingen er i gang, – og det er tid til at skifte skinner, lægges de gamle i den dertil udleverede røde beskyttelsesboks.

Du kan få brug for tidligere brugte skinner, hvis en af skinnerne går i stykker, og der skal fremstilles en ny. Det er derfor en god ide at opbevare alle brugte skinner, indtil behandlingen er gennemført. Det sæt skinner, du lige er blevet færdig med at bruge, kan opbevares i den røde boks.

Vedligehold af skinnerne:

Rens altid skinnerne med flydende sæbe, og skyld dem grundigt af med vand inden de monteres på tænderne.

Anvend aldrig proteserensemiddel eller mundskyllevand til at rengøre skinnerne, da dette kan beskadige skinnerne og misfarve plastoverfladen.

Praktiske tips om brugen af plastskinnerne:

 • Hvis skinnerne mod forventning ikke “klikker”, når du tager dem på , bør din tandlæge straks orienteres herom.
 • Let omhed kan forventes i et par dage efter ibrugtagning af nye skinner. Dette er et tegn på at skinnerne fungerer. Men skulle ømheden ikke aftage, bør tandlægen rådspørges.
 • Skinnerne vil – ligesom ved alle andre ortodontiske behandlinger – midlertidigt kunne medføre en smule læspen eller taleforandringer. Så snart tungen har vænnet sig til skinnerne, forsvinder disse gener.
 • Der er ikke nogen begrænsning i, hvad du kan spise og drikke, så længe skinnerne ikke bæres. Du må dog gerne drikke vand med skinnerne på.
 • Brug af tyggegummi kan ikke lade sig gøre, da dette vil sætte sig fast i skinnerne.
 • Skinnerne kan misfarves ved rygning, hvorfor dette frarådes.
 • Ved tab eller beskadigelse af en skinne, bør din tandlæge straks kontaktes.
 • Overhold alle aftaler med din tandlæge gennem hele behandlingsforløbet (er du forhindret, bedes du melde afbud i god tid).
 • Har du spørgsmål til brugen af Invisaligns tandreguleringssystem, kan du rette henvendelse til din tandlæge.

På internet adressen http://www.Invisalign.dk kan du indhente yderligere information om behandlingen.