Periimplantitis

Er der plak (bakterier) omkring en tand eller et implantat vil tandkødet reagere med inflammation og let blødning (gingivitis).

Bliver det ikke behandlet udvikler det sig til tab af knogle, dvs. parodontitis (omkring tand) eller periimplantitis (omkring implantat). En vigtig, og alvorlig, forskel på parodontitis og periimplantitis er, at periimplantitis udvikler sig hurtigere end almindelig parodontitis, hvorfor det er vigtigt med hurtig igangsættelse af behandling.

Let blødning.
Sen stadie: Tab af knogle. Kilde: Tandlægebladet 4/2004

 

 

 

 

Periimplantitis behandles med infektionskontrol. Det vil sige, god mundhygiejne, kontrol ved tandlægebesøg, rensning og eventuelt kirurgi inklusiv knogleopbygning. Behandlingen er svær, og succesraten er lavere end ved en almindelig tand med parodontitis. Har du et implantat er det derfor vigtig at du er ligeså grundig og omhyggelig med mundhygiejnen omkring implantatet, som omkring dine almindelige tænder. Læs: Renhold af implantat