Akut hjælp

Opstår der et akut problem uden for klinikkens åbningstider, som skal løses her og nu, kan du gøre følgende:

  • Ring til vores telefonsvarer og aflyt vejledningen. Evt send email med en beskrivelse af problemet, men vær opmærksom på om klinikken er åben for at kunne besvare dig og om problemet kan vente.
  • Ringe 1813 eller Tandskadevagten (vigtigt se vejledningen senere på denne side)
  • Besøge www.tandlægevagten.dk og find den officielle tandlægevagt hvor du er. I København er det Tandlægevagten på Oslo Plads ved Østerport Station (vigtigt se vejledningen senere på denne side)
Dette bør du gøre ved akut opstået tilstande:

Efter operation: Vejledning efter en operation: Ring eller email efter en ny kopi hvis du har mistet den du har modtaget. Husk at tale med din læge og tandlæge hvis du tager medicin, der har indflydelse på operationer og smertestillende medicin m.m.

Efter rodbehandling: Ved en påbegyndt rodbehandling har du fået fjernet en del af- eller hele nerven i din tand. Ved en færdig rodbehandling er rodens indre blevet fyldt. Dette vil oftest forløbe uden symptomer eller med lidt ømhed i 1-2 døgn. Tag smertestillende efter behov. Er smerterne vedvarende eller tiltagende, bedes du kontakte os.

Ved tabt metal/keramik krone/bro: Hold din tand ren og gem kronen så vi forhåbentlig kan cementere den igen. Få en tid snarest muligt.

Ved tabt plombe/fyldning, knækket tand eller slået en flig af tanden:  Hold din tand ren og få en tid snarest muligt. Har du meget ondt i tanden kan nerven være beskadiget så søg akut hjælp.

Slået en tand ud eller knækket en tand så nerven er blottet: Kontakt tandskadevagten straks. Opbevare tandstykket i vand, så den ikke tørrer ud.

Slået/knækket en tand så nerven ikke er blottet:: Hvis lille så evt kun beslibning. Hvis større så måske plast fyldning. Hvis tandstykket findes kan den måske limes på igen. Med tiden kan den blive for hvid og udtørret. Hvis nerven er blottet dækkes med et specielt rodbehandlingsmateriale der bevirker at hullet ind til nerven aflukkes og forhåbentlig måske heler i løbet af 2-3 måneder. Derefter kan den endelige behandling være pålimning af brudstykket, eller reparation med plast, porcelænsfacade eller en porcelænskrone, så man ikke kan se skaden.

Løsning af tanden eller brud på roden i kæben: Tanden sættes tilbage på plads i kæben og limes til nabotænderne med plast for at beskytte den i helings perioden. Efter 2-4 uger fjernes plastskinnen. Løsnes den i mellemtiden skal den limes på igen.

Skader på nerven: Tanden dør, der opstår en rodbetændelse og der skal foretages en rodbehandling. Der kan komme en misfarvning af tanden, der kan bleges eller dækkes med en krone.

Kontrol: Dette er nødvendigt for at se hvad følgeskader der er og hvordan den endelig behandling skal være.

Mad og drikke: Skånekost og undgå at belaste de beskadiget tænder, især de første 7 dage efter ulykken.

Mundhygiejne: Normal renhold af tænder og tandkød er en del af en hurtig heling. Efter hvert måltid skylles munden grundigt med vand. Skyl munden 3x dagligt i 1 min Klorhexidin mundskyllevæske 0,1% (apotek, Matas) og kontrollere at skinne og tænder er rene.

Ulykkesforsikring: Du skal selv anmelde skaden til forsikringsselskabet. Husk journaludskrift fra tandskadevagten. Husk at få en tid hos os og tage den tilsendte “tandlægeerklæring” med så vi kan udfylde den faglige del (kan ikke gøres uden et besøg på klinikken).

Arbejdsskadeforsikring: Få en tid hos os og medbring journaludskrift fra tandskadevagten og attest fra forsikringsselskabet.

Politiattest: Hurtigst muligt og inden 72 timer efter overfald/trafikulykke få udarbejdet en rapport af politiet om ulykkens årsag.

Offer for vold: Du kan søge erstatning fra Erstatningsnævnet, selvom voldsmanden er ukendt, ikke kan findes, er under 15 år eller utilregnelig (sindslidende). Spørg politiet, en advokat og www.civilstyrelsen.dk

Tandskadevagten

Tandskadevagten skal kun bruges ved større akut behandlingskrævende skader. De kontaktes via Akut telefonen 1813. Du kan også ringe, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre i forbindelse med tandpine, mindre skader m.m. hvis både tandlægen og tandlægevagten er lukket. OBS! Du kan ikke bestille tid via 1813.

Tandlægevagten

Hos Tandlægevagten kan du blive behandlet for tandskader, tandpiner og gener i forbindelse med tandreguleringsapparatur. I region Hovedstaden har Tandlægevagten til huse i København, Hillerød og på Bornholm (se adresser og information længere nede). Ring på tlf. 70250041, hvis du har spørgsmål om f.eks. åbningstider og tidsbestilling (undtagen på Bornholm – se nedenfor). www.tandlægevagten.dk

Tandlægevagten i København

Tandlægevagten i København holder til på Oslo Plads 14, 2100 København Ø, ved Østerport Station, telefon 70250041.
Denne er den kendte og officielle akutte tandlægevagt, der har åben uden for normale praksis arbejdstider. Det er ikke muligt at bestille tid, så du skal bare møde op i åbningstiden. Der er åben konsultation på hverdage mellem kl. 20.00 og 21.30 og lørdag, søndag samt helligdage mellem kl. 10.00 og 12.00 og mellem kl. 20.00 og 21.30.  Husk at medbringe et gyldigt gult sundhedskort. Det er måske muligt at få tilskud fra det offentlige, så spørg dem. Betaling for børn og unge under 18 år afregnes direkte med kommunen, medmindre kommunen har fravalgt ordningen. Betaling for alle over 18 år skal ske ved selve besøget. Bemærk at honoraret reguleres af arbejdstiderne.

Tandlægevagten i Nordsjælland

Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød Telefon: 7025 0041.

OBS: Behandlingen er ALTID for egen regning og bliver IKKE refunderet af Tandlæge Marianne Hoffmeyers klinik.

OBS: Der er på internettet andre der desværre kalder sig “Akut Tandlægevagten”, men de har intet med ovenstående officielle “Tandlægeforeningens Tandlægevagten” at gøre og vi har ikke kendskab til disse klinikker.