Instruktioner (Invisalign)

Opnå det bedste resultat med din Invisalign tandregulering:

Sammen med de råd, din tandlæge giver dig, vil denne vejledning instruere dig i anvendelsen af Invisalign skinner.

Følges rådene ikke, kan de forsinke behandlingen – eller være årsag til at det ønskede behandlingsresultat ikke opnås.

Når du får en tandregulering med Invisalign systemet, benytter du en serie plastskinner, der er skræddersyede til at rette din tandstillingsfejl. Skinnerne anvendes i en bestemt rækkefølge over en fastlagt periode og regulerer således dine tænder uden ståltråd og faste bøjler.

Løbende udlevering og brug af nye skinner:

På basis af den behandlingsplan, din tandlæge har lagt, er der ved hjælp af tredimentionel computerteknologi fremstillet en serie af nummerede skinner, der kan rette dine tænder.

Når din tandlæge har fået skinnerne fra USA, vil du få udleveret det første sæt, som du skal bruge i ca. 14 dage og derefter skifte til næste sæt. Du går til kontrol ca. hver 6. uge – som oftest lidt hyppigere i begyndelsen af behandlingen.

Håndtering af skinnerne:

Ved indsættelsen af første sæt skinner instruerer din tandlæge dig i korrekt brug, så den ønskede effekt opnås, uden du risikerer at beskadige dem.

Altid høj håndhygiejne: Inden skinnerne berøres, børr du altid vaske hænderne grundigt med vand og sæbe – dvs. ved enhver montering eller udtagning. Arbejd kun med en skinne ad gangen. 

Montering på tænderne: Kontroller at du starter med skinne nummer 1, og går ét skinnenummer frem ad gangen.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at skinnerne mærket “U” (upper) hører til tænderne i overmunden, og skinner mærket “L” (lower) passer til tænderne i undermunden.

Montér altid skinnerne i undermunden før skinnerne i overmunden.

Selve monteringen sker ved, at du forsigtigt skubber skinnen over tænderne. Derpå giver du med dine fingrespidser et lige tryk på toppen af dine venstre og højre kindtænder, indtil skinnerne “klikker” på plads. Du kan risikere at beskadige skinnerne, hvis du forsøger at bide dem på plads.

Udtagning af skinnerne: Når skinnerne tages af, bruger du fingrene eller fingerneglene til at give et lige nedadrettet tryk i overmunden på venstre og højre side af skinnens kant, og skinnen løftes af kindtænderne. I undermunden gør du det samme blot med et lige opadrettet tryk.

Løft herefter forsigtigt skinnerne af fortænderne.

Anvend aldrig skarpe genstande til af- og påmontering af skinnerne.

Skinnerne virker kun, når du har dem på! Det er vigtigt, at du bærer skinnerne hele tiden – dag og nat – undtagen, når du spiser, drikker eller børster tænder.

Altid høj mundhygiejne: Tag altid skinnerne ud, inden du spiser eller drikker. Børst tænderne og brug tandtråd, som du plejer efter hvert måltid og før du indsætter skinnerne.

Det anbefales at du under hele behandlingsforløbet får foretaget eftersyn og tandrensning, med samme interval som du plejer hos din tandlæge.

Opbevaring af skinnerne, når de ikke bruges:

Umiddelbart efter at skinnerne er taget ud, renses de med flydende sæbe og en hård tandbørste, tørres og placeres i en dertil udleverede blå beskyttelsesboks. Sørg for altid at opbevare skinnerne i boksen for at reducere risikoen for beskadigelser.

Når behandlingen er i gang, – og det er tid til at skifte skinner, lægges de gamle i den dertil udleverede røde beskyttelsesboks.

Du kan få brug for tidligere brugte skinner, hvis en af skinnerne går i stykker, og der skal fremstilles en ny. Det er derfor en god ide at opbevare alle brugte skinner, indtil behandlingen er gennemført. Det sæt skinner, du lige er blevet færdig med at bruge, kan opbevares i den røde boks.

Vedligehold af skinnerne:

Rens altid skinnerne med flydende sæbe, og skyld dem grundigt af med vand inden de monteres på tænderne.

Anvend aldrig proteserensemiddel eller mundskyllevand til at rengøre skinnerne, da dette kan beskadige skinnerne og misfarve plastoverfladen.

Praktiske tips om brugen af plastskinnerne:

  • Hvis skinnerne mod forventning ikke “klikker”, når du tager dem på , bør din tandlæge straks orienteres herom.
  • Let omhed kan forventes i et par dage efter ibrugtagning af nye skinner. Dette er et tegn på at skinnerne fungerer. Men skulle ømheden ikke aftage, bør tandlægen rådspørges.
  • Skinnerne vil – ligesom ved alle andre ortodontiske behandlinger – midlertidigt kunne medføre en smule læspen eller taleforandringer. Så snart tungen har vænnet sig til skinnerne, forsvinder disse gener.
  • Der er ikke nogen begrænsning i, hvad du kan spise og drikke, så længe skinnerne ikke bæres. Du må dog gerne drikke vand med skinnerne på.
  • Brug af tyggegummi kan ikke lade sig gøre, da dette vil sætte sig fast i skinnerne.
  • Skinnerne kan misfarves ved rygning, hvorfor dette frarådes.
  • Ved tab eller beskadigelse af en skinne, bør din tandlæge straks kontaktes.
  • Overhold alle aftaler med din tandlæge gennem hele behandlingsforløbet (er du forhindret, bedes du melde afbud i god tid).
  • Har du spørgsmål til brugen af Invisaligns tandreguleringssystem, kan du rette henvendelse til din tandlæge.

På internet adressen http://www.Invisalign.dk kan du indhente yderligere information om behandlingen.