Instruktioner til Invisalign og ClearCorrect

Opnå det bedste resultat med din tandregulering:

Sammen med de råd, din tandlæge giver dig, vil denne vejledning instruere dig i anvendelsen af skinner. Følges rådene ikke, kan du forsinke behandlingen, eller det ønskede behandlingsresultat opnås ikke.

Når du får en tandregulering med systemet, benytter du en serie plastskinner, der er skræddersyede til at rette din tandstillingsfejl. Skinnerne anvendes i en bestemt rækkefølge over en fastlagt periode og regulerer således dine tænder uden ståltråd og faste bøjler.

Løbende udlevering og brug af nye skinner:

På basis af den behandlingsplan, din tandlæge har lagt, er der ved hjælp af tredimentionel computerteknologi fremstillet en serie af nummerede skinner, der kan rette dine tænder. Når din tandlæge har fået skinnerne fra USA, vil du få udleveret det første sæt, som du skal bruge i ca. 14 dage og derefter skifte til næste sæt. Du går til kontrol ca. hver 6. uge. Måske lidt hyppigere i begyndelsen af behandlingen.

Håndtering af skinnerne:

Ved indsættelsen af første sæt skinner instruerer din tandlæge dig i korrekt brug, så den ønskede effekt opnås, uden du risikerer at beskadige dem.

Inden skinnerne berøres, bør du altid vaske hænderne grundigt med vand og sæbe. Kontroller at du starter med skinne nummer 1, og går ét skinnenummer frem ad gangen. Bemærk at skinnerne mærket “U” (upper) hører til overmunden, og “L” (lower) passer til undermunden. Selve monteringen sker ved, at du forsigtigt skubber skinnen over tænderne og giver med dine fingrespidser et lige tryk på toppen af dine venstre og højre kindtænder, indtil skinnerne “klikker” på plads. Du kan risikere at beskadige skinnerne, hvis du forsøger at bide dem på plads. Når skinnerne tages af, bruger du fingerneglene til at give et lige ryk i venstre og højre side af skinnens kant og løfte skinnen af kindtænderne og derefter fortænderne.

Skinnerne virker kun, når du har dem på! Det er vigtigt, at du bærer skinnerne hele tiden – dag og nat – undtagen, når du spiser, drikker eller børster tænder.

Opbevaring af skinnerne, når de ikke bruges:

Skinnerne renses med flydende sæbe og en hård tandbørste, tørres og placeres i den blå æske så du reducerer risikoen for beskadigelser. Når det er tid til at skifte skinner, lægges de gamle i den røde æske. Du kan få brug for tidligere brugte skinner, hvis en skinne går i stykker, og der skal fremstilles en ny. Det er en god ide at opbevare alle brugte skinner, indtil behandlingen er gennemført.

Vedligehold af skinner og tænder:

Rens altid skinnerne med flydende sæbe, og skyl grundigt med vand. Anvend aldrig proteserensemiddel eller mundskyl til at rengøre skinnerne, da dette kan beskadige og misfarve plastet.

Tag altid skinnerne ud, inden du spiser eller drikker. Børst tænderne og brug tandtråd, som du plejer efter hvert måltid og før du indsætter skinnerne. Overhold dit eftersyn og tandrensning som du plejer.

Praktiske tips om brugen af plastskinnerne:

  • Hvis skinnen ikke “klikker”, når du tager dem på – kontakt os
  • Let ømhed i et par dage efter indsætelse af ny skinne er tegn på at skinnen fungerer. Aftager det ikke – kontakt os
  • Læspen eller taleforandringer i starten er almindeligt. Så snart tungen har vænnet sig til skinnerne, forsvinder disse gener.
  • Spis og drik uden skinnerne på. Vand kan drikkes med skinner på
  • Tyggegummi kan ikke lade sig gøre med skinnerne
  • Rygning misfarver skinnerne
  • Ved tab eller beskadigelse af en skinne – kontakt os
  • Overhold alle aftaler med os gennem hele behandlingsforløbet
  • Har du spørgsmål – kontakt os

For mere info klinik her http://www.Invisalign.dk