Osteoporose

 

Osteoporose, bedre kendt som knogleskørhed, er en sygdom der svækker knoglerne indefra. Resultatet er ”porøse” og svage knogler, der er så afkalkede og skøre, at de let brækker. Forbindelsen mellem osteoporose og parodontale sygdomme har været svært at bevise på grund af mange lignende associerede faktorer som rygning, alder, medicin og systemiske sygdomme, dog tyder det på, at osteoporose forværre paradentose.

Tænderne sidder fæstet i kæbeknoglen, og lider man af paradentose, vil knoglen omkring tænderne langsomt svinde ind. Hvis man lider af osteporose, og knoglen allerede er svag, vil dette paradentosen have nemmere ved at ‘spise’ knoglen.

Primær osteoporose
Primær osteoporose medfører generelt tab af knoglemasse hos kvinder efter menopausen (overgangsalderen) og er forbundet med nedsat produktion af østrogen. Den nedsatte østrogenproduktion bevirker at knogledannelsen reduceres, og den dynamiske knogleremodellering skydes i en retning af knogleresorption – altså at der forsvinder mere knogle end der opbygges. Som tiden går forøges risikoen for traumatisk knoglebrud i fx håndled og hofte og sammenfald i rygsøjlen. Ved denne tilstand påvises nedsat mineraltæthed i skelettet. Også kæberne kan være påvirket af den nedsatte tæthed, hvilket kan have betydning for knoglenedbrydningen ved paradentose. Én mekanisme kan være, at knoglen omkring tænderne lettere resorberes ved inflammatorisk påvirkning end normal knogle, da den ikke er lige så tæt og stærk, som sund knogle. Nedsat østrogenniveau bevirker også en nedsat antiinflammaotisk effekt, og dette kan derfor også være en faktor. Der er en genetisk komponent ved denne form for osteoporose, men også faktorer som fysisk inaktivitet, lav kropsvægt, rygning, mangelfuldt indtag af calcium eller mangel på sollys kan være af betydning.
 
Sekundær osteporose
Den sekundære type af knogleskørhed opstår som følge af medicinske tilstande som kronisk nyresvigt, reumatoid artritis (ledegigt) og kræftformer som multiple myelomer, eller som følge af langvarig medicinering med kortikosteroider. Den nedsatte knogletæthed, betyder ligesom ved primær osteporose, at knoglesvind ved paradentose kan gå hurtigere.